Kontakt

Guidning


Om du vill beöka våra objekt och vill ha guidning så kontakta gärna Nils-Göran Högberg via telefon 070-9983560 eller någon i styrelsen. Vid guidning uttages en avgift på 100 kr. för en mindre grupp och 200 kr. för grupper över 10 personer.

Ordförande

Anders Friborg

073-315 44 22

anders@asenhogahembygd.se

Sekreterare

Johan Grahn

070-864 69 73

johan@asenhogahembygd.se

Kassör

Agneta Ejderskär

070-942 83 38

Ledamot

Börje Svensson

0370-97187

borje.svensson@asenhogahembygd.se

Ledamot

Jirka Bärnlund Fors

070-485 49 22


Ledamot

Leif Turesson

0370-97138


Ledamot

Solveig Sveningsson

0370-92904


Suppleant

Lage BardSuppleant

Ulf KällströmSå här hittar du till hembygdsparken: Karta