Kontakt

Kontakt.

Guidning

 

Om du vill beöka våra objekt och vill ha guidning så kontakta gärna Nils-Göran Högberg via telefon 070-9983560 eller någon i styrelsen. Vid guidning uttages en avgift på 100 kr. för en mindre grupp och 200 kr. för grupper över 10 personer.

Ordförande

Anders Friborg

070-5819898

anders@asenhogahembygd.se

Sekreterare

Johan Grahn

070-864 69 73

johan@asenhogahembygd.se

Kassör

Ove Kristoffersson

0370-91166

ove.kristoffersson@asenhogahembygd.se

Ledamot

Börje Svensson

0370-97187

borje.svensson@asenhogahembygd.se

Ledamot

Barbro Rasmussen

0370-93087

barbro.rasmussen@asenhogahembygd.se

Ledamot

Leif Turesson

0370-97138

 

Ledamot

Solveig Sveningsson

0370-92904

 

Suppleant

Lage Bard

 

 

Suppleant

Agneta Ejderskär

 

 

Suppleant

Ulf Källström

 

 

Så här hittar du till hembygdsparken: Karta